Το νερό είναι το πιο γνωστό μέσο μεταφοράς θερμότητας. Ζεστό και υπέρθερμο νερό, θερμοκρασίας μέχρι 160º C, χρησιμοποιείται για μεταφορά θερμικής ενέργειας σε παραγωγικές διαδικασίες θέρμανσης όπως στεγνωτήρια, πρέσες και πολλές άλλες.

Προϊόντα – Υπηρεσίες 

Σχεδιασμός, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων (με το κλειδί στο χέρι) παραγωγής και διανομής ζεστού και υπέρθερμου νερού.
Επεκτάσεις, παρεμβάσεις και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων συστημάτων.
Εξοπλισμός και μέρη (τμήματα) συστημάτων, όπως : δεξαμενές, αντλητικά συγκροτήματα, συγκροτήματα τροφοδοσίας και ρύθμισης θερμοκρασίας (2ον σύστημα), ολοκληρωμένα δίκτυα σωληνώσεων, συστήματα ρύθμισης – ελέγχου – παρακολούθησης της εγκατάστασης.
Τεχνική υποστήριξη σε εν λειτουργία συστημάτων.
Συντήρηση συστημάτων ζεστού και υπέρθερμου νερού.

heating plant logo

Συστήματα Μεταφορά Θερμότητας

Μενού