Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεταφοράς θερμότητας με οργανικά μέσα (διαθερμικά λάδια) σε πολλές εφαρμογές αντικαθιστούν ή και βελτιώνουν την κλασική λειτουργία μεταφοράς θερμότητας με ατμό ή νερό.

Προϊόντα – Υπηρεσίες 

Σχεδιασμός, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων (με το κλειδί στο χέρι), μεταφοράς θερμότητας με διαθερμικά λάδια.

Επεκτάσεις, παρεμβάσεις και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων συστημάτων.

Εξοπλισμός και μέρη (τμήματα) συστημάτων, όπως : δεξαμενές, αντλιτικά συγκροτήματα, αντλιτικά συγκροτήματα τροφοδοσίας και ρύθμισης θερμοκρασίας (2ον σύστημα), ολοκληρωμένα δίκτυα σωληνώσεων, συστήματα ρύθμισης – ελέγχου – παρακολούθησης της εγκατάστασης.

Συντήρηση συστημάτων (ολόκληρων εγκαταστάσεων).

Τεχνική υποστήριξη σε εν λειτουργία συστημάτων.

Εξειδικευμένα προϊόντα / υπηρεσίες

Σχεδιασμός, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων διαθερμικών λαδιών.

Ολοκληρωμένες λύσεις εγκαταστάσεων, βοηθώντας τον πελάτη σε κάθε βήμα της διαδικασίας, από τον σχεδιασμό έως την κατασκευή και ολοκλήρωση.

Βελτιώσεις, εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαθερμικών λαδιών.

Λεβητοστάσιο διαθερμικού λαδιού
Εγκατάσταση διαθερμικού λαδιού
Δευτερεύον σύστημα διαθερμικού λαδιού
Αντλία τροφοδοσίας λέβητα διαθερμικού λαδιού, Ενιαία μονάδα
 

 

heating plant logo

Συστήματα Μεταφορά Θερμότητας

Μενού