Ο ατμός είναι το πιο διαδεδομένο μέσο μεταφοράς θερμικής ενέργειας στην βιομηχανία. Σε διεργασίες όπως πετροχημικές, χημικές, παραγωγής ενέργειας και σε βιομηχανίες όπως βουλκανισμού, χαρτοποιίες, κλωστοϋφαντουργεία, τροφίμων, και πολλές άλλες η παραγωγή και διανομή ατμού είναι ζωτικής σημασίας..

Προϊόντα – Υπηρεσίες

Σχεδιασμός, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων (με το κλειδί στο χέρι) παραγωγής και διανομής ατμού.
Επεκτάσεις, παρεμβάσεις και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων συστημάτων.
Εξοπλισμός και μέρη (τμήματα) συστημάτων, όπως : δεξαμενές τροφοδοσίας ατμολεβητών με θερμικό απαεριωτή,  δοχεία δευτερογενούς ατμού, αντλιτικά συστήματα, ολοκληρωμένα δίκτυα σωληνώσεων, συστήματα ρύθμισης – ελέγχου – παρακολούθησης της εγκατάστασης.
Συντήρηση συστημάτων.
Τεχνική υποστήριξη σε εν λειτουργία συστημάτων.

Εξειδικευμένα προϊόντα / υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες λύσεις εγκαταστάσεων, βοηθώντας τον πελάτη σε κάθε βήμα της διαδικασίας, από τον σχεδιασμό έως την κατασκευή και ολοκλήρωση.Κλειστά και ημίκλειστα κυκλώματα ατμού.
Ανάκτηση ενέργειας από την διαχείριση συμπυκνωμάτων και την αξιοποίηση του δευτερογενούς ατμού.

Τζιφάρι ατμού – Ανάκτηση δευτερογενούς ατμού
Θερμικός απαεριωτής τροφοδοσίας ατμολέβητα
Διαχείριση συμπυκνωμάτων κλειστού κυκλώματος ατμού.
Ανάκτηση δευτερογενούς ατμού και σύστημα διαχείρισης συμπυκνωμάτων Χαρτοποιιτικής μηχανής
Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου
 

 

heating plant logo

Συστήματα Μεταφορά Θερμότητας

Μενού