• ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε / Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου
 • ΣΥΡΜΑ Α.Ε / Παραγωγή συρμάτων
 • ΤΙΤΑΝ Α.Ε / Βιομηχανία τσιμέντων
 • Contitech / Παραγωγή ιμάντων
 • ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α. / Χαρτοποιία
 • ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε / Χαρτοποιία
 • ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ – ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε / Χαρτοποιία
 • Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε / Υλικά συσκευασίας τροφίμων
 • ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε / Βιομηχανία τροφίμων
 • ΣΕΠΕΚ Α.Ε / Βιομηχανία κρεάτων
 • ΣΤ. ΠΡΟΙΚΑΣ Α.Ε / Τυροκομείο
 • BOLERO / Ζαχαρώδη προϊόντα
 • ΚΟΛΟΡΑ Α.Ε / Επεξεργασία υφασμάτων
 • Α. ΤΟΚΟΣ – Χ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε / Βαφείο - Πλυντήριο
 • ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε / Βαφείο υφασμάτων & Νημάτων
 • Κ – Σ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε / Εκκοκκιστήρια βάμβακος
 • ΣΙΑΡΚΟΣ Α.Ε / Βαμβακουργεία
 • ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε / Εκκοκκιστήρια
 • Κ.Α.Θ.  Α.Ε / ΔΕΚΟ
 • Χ.Α.Ν.Θ. / Σωματείο Μ.Κ.Χ.

heating plant logo

Συστήματα Μεταφορά Θερμότητας

Μενού