Κτιριακά Συστήματα

Πεδίο εφαρμογής των κτιριακών συστημάτων είναι ο σχεδιασμός, κατασκευή και θέση σε λειτουργία κεντρικών θερμάνσεων, κλιματισμού, ψύξης και πυρόσβεσης, καθώς και ολοκληρωμένων συστημάτων σωληνώσεων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών μονάδων, νοσοκομείων και μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων.

HVAC – Κύριος συλλέκτης κεντρικής θέρμανσης
HVAC – Εγκατάσταση ψύξης
HVAC – εγκατάσταση ψυκτών
Σύστημα ψύξης με πλακοειδή εναλλάκτη – Ενιαία μονάδα
 

 

heating plant logo

Συστήματα Μεταφορά Θερμότητας

Μενού